Blog

Okategoriserade

Mäta radon

Mäta radon? Hur går det till, när ska man mäta och vilka gräns- och riktvärden är det som gäller? Här rätar vi ut eventuella frågetecken.

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonmätningar i bostäder ska göras under eldningssäsongen som är från oktober till och med april för att få ett säkert och tillförlitligt resultat. Mätperiodens längd ska vara minst två. En så kallad långtidsmätning. Man kan också göra en korttidsmätning om man till exempel ska köpa hus men det ger endast ett ungefärligt värde.

Den vanligaste sättet att mäta radon inomhus är att använda mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. Mätdosor kan beställas hos ackrediterade företag som är specialiserade på radon. Gör så här:

  • Beställ mätdosor
  • Följ de anvisningar och instruktionerna som följer med om hur och var mätdosorna bör placeras 
  • Skicka tillbaka mätdosorna efter mätningen är slut
  • Invänta resultat

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Långvarig exponering för radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall i Sverige varje år.

Okategoriserade

RADONSUG – BÄTTRE OCH MER

Vid problem med radon från marken är installation av en radonsug den vanligast använda metoden för att sänka radonhalten inomhus. Vid markradonproblem är en radonsug oftast en både bättre och mer kostnadseffektiv metod än vad förbättring av ventilationen inomhus är.  Om det förutom problem med markradon finns en betydande radonavgång från blåbetong i byggnaden måste dock radonsugen kompletteras med en förbättring av ventilationen. Radonsugar används i byggnader grundlagda med platta på mark och vid grundläggning med källare eller suterräng.

  • Radonsug installtion