Contact

Det är enkelt att mäta radon själv. Mätdosor kan införskaffas via ackrediterade företag och mätlaboratorium. Att mäta är det enda sättet att få reda på om det finns radon. Det finns flera sätt att mäta radon på i inomhusluften. Den vanligaste metoden är att använda en speciell mätlåda. Radonmätningen bör pågå i minst två månader, helst tre, under eldningssäsongen. Eldningssäsongen varar från 1 oktober till 30 april.