About Us

radonmatning.nu ger information om radon och radonmätning. Radon är en gas som är osynlig, luktfri och färglös. Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten i bostaden eller lokalen är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vattnet. Det finns olika sätt att radonsanera på, beroende på var radon kommer från. Radonstrålning kan skada celler och orsaka cancer. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år. Rökare är mer benägna att drabbas. Cirka 90% av de drabbade är rökare. I Sverige är radon den främsta orsaken till lungcancer efter rökning. Därför är det viktigt att mäta radon regelbundet hemma och agera efter behov.

Radonmätning kan göras på flera sätt och att mäta är det enda sättet att få reda på om det finns radon. Det finns flera sätt att mäta radon på i inomhusluften. Den vanligaste metoden är att använda en speciell mätlåda. Radonmätningen bör pågå i minst två månader, helst tre, under eldningssäsongen. Eldningssäsongen varar från 1 oktober till 30 april. Det är enkelt att mäta radon själv. Mätdosor kan införskaffas via ackrediterade företag och mätlaboratorium.